Knauf Knauf

Kampaania reeglid

Weiter

Kampaania reeglid

KAMPAANIA REEGLID „Knauf keemia loosimine“ kampaania Knauf Tallinn 2021“

1. Kampaania korraldaja on Knauf Tallinn UÜ, registrikoodiga 10059253, asukoht Järvevana 7B, Tallinn, 10112, Tallinn (edaspidi Kampaania Korraldaja).

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt vastavalt ettenähtud tingimustele. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

3. Kampaania toimub perioodil 12.02–05.03.2021 Knauf Eesti Facebooki lehel. Loosimine toimub 19. veebruaril, 26 veebruaril ja 5 märtsil ja võitjate nimed avaldatakse Knauf Eesti Facebooki lehel. Auhindu väljastatakse kuni 30.04.2021.

4. Kampaanias osalemiseks peab hakkama Knauf Eesti Facebooki sõbraks, laikima postitust ja jagama uudist oma lehel.

5. Kampaania peaauhinnaks on: kolm ükskõik millist puhastusvahendit ( Knauf Fugen-Reiniger, Knauf Intensiv-Reiniger, Knauf Klinker- & Cotto-Öl, Knauf Schimmel-Vernichter, Knauf Silicon-Entferner või Knauf Zementschleier-Entferner)

6. Kampaanias võivad osaleda vaid eraisikud.

7. Kampaanias ei saa osaleda Knauf Tallinn UÜ töötajad ning nende lähisugulased .

8. Kui kampaania võitjaks osutub alaealine, siis antakse auhind üle isikut tõendava dokumendi alusel võitjaga kaasas olevale täisealisele perekonnaliikmele

9. Knauf Tallinn UÜ jätab endale õiguse nõuda võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist.

10. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitjate nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata võitjatele auhindade maksumust rahas.

11. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Knauf Tallinn UÜ, Järvevana tee 7B, Tallinn 10112, Eesti või info@knauf.ee. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.knauf.ee