Knauf Knauf
Tagasi

Superkleber

Kasutamisvalmis dispersioon-plaadiliim

Superkleber

Kasutamisvalmis õhukese kihina pinnale kantav vähendatud libisevuse ja pikendatud paigaldusajaga elastne dispersioon-plaadiliim sisetöödeks. EVS-EN 12004 tüüp: D1TE. Materjalikulu 3 - 6 mm: 1,5 – 2,4 kg/m².

Memorize

Üksikasjad

Omadused

  • Sisetöödeks
  • Dispersioonplaadiliim
  • Pikendatud paigaldusaeg
  • Vähendatud libisevus
  • Vuugitav: 5 päeva pärast
  • Koormatav: 7 päeva pärast
  • EN 12004 tüüp: D1TE
  • Parimad omadused: 15 kuud

Kasutusala

Õhukese kihina pinnale kantav elastne plaadiliim sisetöödel igat liiki keraamiliste plaatide paigaldamiseks seinapindadele ja stüroporist akustiliste- või muud liiki pehmete plaatide liimimiseks seintele ning lagedele eluruumides, keldrites ning sanitaarruumides.

Kasutusjuhis

Aluspind peab olema ühtlane, tugev, mitte külmunud, veekindel, vaba tolmust, värvist ja õlijääkidest. Kui keraamiline plaat paigaldatakse krohvitud pinnale, siis krohvikihi paksus peab olema vähemalt 10 mm, ühekihiline ega tohi olla silutud. Normaalse imavusega ja imavad aluspinnad kruntida süvakrundiga Knauf Tiefengrund, mitteimavad pinnad ja puitpinnad nakkekrundiga Knauf Haftemulsion (lahjendatud veega 1:2) ning lasta kuivada. Olemasolevale keraamilisele plaadile plaatimiseks pesta see puhastusvahendiga Knauf Intensiv Reiniger ja lasta kuivada, täiendav kruntimine ei ole vajalik. Kandke plaadiliim vajaliku kihina ettevalmistatud pinnale (segukamm peab vastama plaadi suurusele).

Suruge plaat tugeva pöördliigutusega liimikihi külge. Kui ette kammitud plaatimisliimile tekib kuivamiskelme (katsuge sõrmega), eemaldage liimikiht ja kandke asemele uus. Plaatide paigaldusaeg on ca 20 minutit. Plaadiliimist tekkinud määrdumine kohe veega puhtaks pesta. Aluspinna ja õhu temperatuur ei tohi olla töötamise ning kivistumise ajal alla 5 ºC. Plaadivuugid täita pärast 5 päeva möödumist. Märkused. Plaatimisel teha vajalike vahede tagant paisumisvuugid, samuti elastsed vuugid külgnevate pindadega. Puitaluspind kaitsda niiskuse eest. Plaadiliimi mitte kanda alternatiivsetele hüdroisolatsioonimastiksitele nagu Knauf Flächendicht.

Allalaadimised

Kirjeldus Väljaanne Dokumendi tüüp
Superkleber Feebruar 2016 Ohutuskaart
PDF
144 KB
5 Leheküljed

Tooted

Kirjeldus Variant Materjali nr EAN
Superkleber 1 kg 00005933 4006379025831
3 kg 00005936 4006379025817