Knauf Knauf

Privaatsusavaldus

Weiter

Knaufi privaatsuspõhimõtted

Isikuandmete kaitse on Knaufile ülimalt tähtis. Seetõttu soovime Teid teavitada sellest, kuidas kaitseme Teie privaatsust, kui edastate meile oma isikuandmed, ja sellest, kuidas saate teavet meile antud isikuandmete kohta. Loomulikult järgime isikuandmete kaitse õigusnorme vastavalt andmekaitse üldmäärusele ja pühendume vastavate normide kohaselt andmete vastutustundlikule käitlemisele.

Weiter

Kasutusega seotud andmete kogumine

Kui külastate meie veebisaiti, kogutakse automaatselt järgmist üldist tehnilist teavet: veebibrauseri tüüp, kasutatud operatsioonisüsteem, Teie internetiteenuse pakkuja domeeninimi ja muu sarnane teave. See hõlmab ainult teavet, mis ei võimalda Teie isiku suhtes teha mingeid järeldusi. Sellist andmete kogumist ja säilitamist saab igal ajal tühistada ja see jõustub koheselt.

Weiter

Isikuandmete kogumine

Kui Teil palutakse meie veebisaidil edastada isiklikke andmeid, näiteks nimi, aadress või telefoninumber, kehtivad teabe kasutamise kohta erisätted ja see nõuab eelnevat Teiepoolset nõustumist. Seda nõusolekut saab igal ajal tühistada ja see jõustub koheselt. Võtke meiega ühendust telefonil 6 518 690 või e-posti teel [email protected]

Kasutame Teie isikuandmeid vastavalt seadusesätetele ainult veebisaidi tehnilise haldamise eesmärgil, näiteks tooteuuringute ja turunduse jaoks.

Weiter

Knaufi uudiskiri

Knaufi uudiskiri teavitab Teid Knaufi värsketest uudistest. Te võite tühistada uudiskirjade saamiseks antud nõusoleku. Tellimuse tühistamise võimalused sisalduvad meie uudiskirjades või võtke meiega ühendust telefonil 6 518 690 või e-posti teel [email protected]

Weiter

Küpsiste kasutamine Econda poolt

Meie veebisaidi kohandatud disaini ja optimeerimise jaoks kogume ning salvestame anonüümseid andmed ja loome Econda GmbH (www.econda.de) tehnoloogia abil kasutajaprofiile, kasutades selleks pseudonüüme. Selleks võime kasutada küpsiseid, mis võimaldavad internetibrauseri tuvastamist. Kasutajaprofiile ei seostata teabega pseudonüümiga tähistatud kasutaja kohta ilma külastaja selge nõusolekuta. Eelkõige muudetakse IP-aadressid kohe pärast vastuvõtmist tuvastamatuks, mis muudab kasutajaprofiilide seostamise IP-aadressiga võimatuks. Selle veebisaidi külastajad võivad sellise teabekogumise ja säilitamise igal ajal tühistada ning see jõustub koheselt.

Weiter

Google'i küpsiste kasutamine

See veebisait kasutab Google Analyticsit, mis on Google, Inc. pakutav veebianalüüsi teenus (“Google“). Google Analytics kasutab “küpsiseid“, mis on Teie arvutisse paigutatud tekstifailid, mis aitavad veebisaidil analüüsida, kuidas kasutajad saiti kasutavad. Küpsise loodud teave selle kohta, kuidas Te seda veebisaiti kasutate, edastatakse Google’ile ja salvestatakse Google’i USAs asuvates serverites. Juhul, kui veebisaidil on aktiveeritud IP-anonüümimine, lühendatakse teie IP-aadress Euroopa Liidu liikmesriikides või mõne muu Euroopa Majandusühenduse lepingu osapooleks olevas piirkonnas asuvaks aadressiks. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress kõigepealt Google'i serverisse USAs ja lühendatakse seal. Antud veebisaidil on aktiveeritud IP-anonüümimine. Google kasutab seda teavet veebisaidi operaatori nimel, et hinnata veebisaidi kasutamist Teie poolt ning koostada veebisaidi tegevuse aruandeid veebisaidi operaatoritele ja pakkuda neile muid veebitegevuste ning interneti kasutamisega seotud teenuseid. IP-aadressi, mille teie brauser edastab Google Analyticsi kasutusvajaduse ulatuses, ei seostata mingi muu Google'i valduses oleva teabega. Te võite keelduda küpsiste kasutamisest brauseri asjakohaste sätete valimisega, kuid arvestage, et kui Te seda teete, ei pruugi Teil olla võimalik seda veebisaiti täisfunktsionaalsuses kasutada. Võite ka loobuda Google Analyticsi-poolsest jälgimisest tulevikus, laadides alla ja paigaldades oma praeguse veebibrauseri jaoks Google Analytics Opt-out Browser Addon lisa: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Weiter

Turvalisus

Rakendame hulgaliselt tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid juhuslike või tahtlike manipulatsioonide, kaotamise, hävitamise või volitamata isikute juurdepääsu eest.

Weiter

Õigus teabele

Soovi korral teavitame Teid viivitamatult kirjalikus vormis vastavalt kehtivatele seadustele sellest, kas ja milliseid isikuandmeid Teie kohta säilitatakse. Üldist teavet töödeldavate andmete kohta leiate andmetöötlusdokumentidest.

Kui vaatamata meie parimatele jõupingutustele olla täpsed ja ajakohased, on salvestatud valed andmed, parandame need andmed Teie soovil. Töötleme Teie isikuandmeid vastavalt seadusele. Kui Te oma nõusoleku tühistate, kustutame Teie isikuandmed. Kui Teie andmeid töödeldakse vastavalt meie lepingule, on meil kohustus salvestada Teie andmed, nagu seda nõuab kohaldatav õigus.

Teil on õigus saada meile esitatud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning Teil on õigus edastada need andmed takistusteta teisele vastutavale töötlejale.

Kui arvate, et saaksime andmekaitse üldmääruse rakendamise praktikat parandada, võtke meiega ühendust telefonil 6 518 690 või e-posti aadressil [email protected]

Küsimuste puhul, mis puudutavad andmekaitset, privaatsuspoliitikat või muud Knaufis andmekaitse üldmäärusega seotud teemat, saate meiega igal ajal ühendust võtta telefonil 6 518 690 või e-posti aadressil [email protected] .