Knauf Knauf

Kipsplaadid

Kartongkattega kipsplaadid on ehituse sisetöödel kõige enam kasutatav ehitusplaatide liik. Kipsplaate toodetakse liikuva lindiga tootmisliinil, kus liini alguses valatakse ehituskipsi mört kahe kartongi vahele liinile, kujundatakse plaadi ristlõige ja värske valuna plaat liigub liinil umbe 6 minutit kuni kivistub ning liini lõpus lõigatakse soovitud pikkusega plaatideks ja suunatakse ahju, kus kuivatatakse jääkniiskus. Ahju läbinud plaadid ongi kasutusvalmis.

Weiter

KIPSPLAADID

Kipsplaatide jaoks enamlevinud kipsplaatkonstruktsioonid on:

 • Vaheseinad,
 • Katteseinad,
 • Šahtseinad,
 • Kipsplaatlaed,
 • Põrandad,
 • Kujunduselemendid.

Knauf pakub kõiki levinud paksuste ja omadustega kipsplaate, et projekteerijad ja ehitajad saaksid valida igale hoone- ja ruumitüübi nõuetele vajaliku plaadi.

Plaatide omadused on normitud standardiga EVS-EN 520, kus liigitatakse omaduste alusel järgmistesse tähtedega tähistatud klassidesse:

 • A tavalised kipsplaadid.
 • H vähendatud veeimavusega kipsplaadid, alaliigid H1, H2 ja H3.
 • E välisseinte tuuletõkke-kipsplaadid, alaliigid EH1, EH2 ja EH3.
 • F tules kontrollitud koospüsivusajaga kipsplaadid.
 • D tihedusega >800 kg/m³ kipsplaadid.
 • R suurendatud paindetugevusega kipsplaadid.
 • I suurendatud pinnatugevusega kipsplaadid.

Klassi A plaate ei tehta kombineerituna muude omadustega, ülejäänud plaatidel võib olla korraga mitu eriomadust (nt DF, DFIR, DFH2IR).

Meie poolt toodetud kipsplaatide:

 • Tagaküljele on trükitud andmed plaadi tüübi, tuletundlikkuse klass, tootmisaeg ja CE-märk.
 • Esikülje keskel on vahedega 25 cm trükitud tähed K või KF (tuletõkkeplaatidel) seintes kinnituskruvide kohtade jaoks.
 • Külgedele on trükitud andmed plaadi liigi, paksuse ja pikkuse kohta.

Kipsplaatide töötlemine

Kipsplaate on lihtne lõigata - lõigake noaga läbi pealmine kartong, murdke plaat ja seejärel lõigake läbi teise poole kartong ning siluge kipsihöövliga lõikeservad.Kipsplaatide jätkamisel vastu otsaservasid tuleb need faasida, et moodustuks u 8 mm sügavune 45º vuuk, mis tuleb kruntida krundiga Knauf Tiefengrund enne kipspahtliga täitmist. Tuletõkkeseinte alumiste plaadikihtide vuugid tuleb servaõhenduste ulatuses täita kipspahtliga. Kipsplaatide vuugid ja nähtavale jäävate kruvide kohad tuleb täita pahtliga: HRAK servad ja faasitud lõikeseravad pahtliga Knauf Uniflott või AK-servad pahtliga Knauf Fill & Finish Light koos vuugikattelindiga Knauf Kurt . Kõik kipsplaatidest konstruktsioonide lahendused leiad meie tehniliste vihikute allalaadimise lehelt .

Knauf WHITE - standardkipsplaat

Valge kartongkattega standardkipsplaadid on normitud tugevusega. Need plaadid on kõige laiema kasutusalaga nii seinte- kui lagede katmisel, kuna nendele konstruktsioonidele tihti ei esitata kõrgendatud ehitusfüüsikalisi nõudeid.

 • Vaheseinte karkassipostid paigaldatakse sammuga 60 cm (White Mini 45 cm).
 • Kipsplaatlagede jaoks tuleb paigaldada profiilid sammuga 40 cm või 50 cm (kui plaadid kinnitatakse peale ristsuunaliselt).
 • Plaatide pikiservade tüübid on: HRAK (ID1431227) või AK (ID 1431228)
 • Kipsplaatide pinna töötlemine sõltub valitud viimistlusmaterjalist.
 • Disainkonstruktsioone saab luua freesimismeetodiga.

Tooteinfo

Knauf GREEN - niiskuskindel kipsplaat

Lühiajaliselt suure niiskuse ja veega kokku puutuvate ruumide jaoks, nagu vannitoad, dušid, köögid tuleb kasutada vähendatud veeimavusega niiskuskindlad kipsplaate. Äratundmiseks on seda tüüpi plaadid rohelise kartongkattega. Plaadi koostises on vett hülgavaid lisandeid, mis vähendavad niiskuse imendumist plaatidesse.

 • Kui seina pind kaetakse keraamiliste plaatidega, siis tuleb paigaldada karkassipostid CW sammuga 40 cm või paigaldada kahekihiline kipsplaat, et seina pind oleks keraamiliste plaatide jaoks vajaliku tugevusega.
 • Knauf Green paigaldamisel lakke peab profiilide samm olema samuti 40 cm.
 • Niisketes ruumides kipsplaatide Knauf Green vuukide pahteldamiseks sobib niiskuskindel vuugipahtel Knauf Uniflott imprägniert
 • Kõik niiske ruumi seinte ja lagede pinnad kruntida niiskustõkke-nakkekrundiga Knauf Tiefengrund
 • Pinnad ja põrandad, kuhu satub pritsmevesi, näiteks kraanikausside, vannide ja duššide ümbrus, tuleb katta hüdroisolatsiooniga Knauf Flächendicht

Tooteinfo

Knauf RED - tuletõkkekipsplaat

Punase kartongkattega kipsplaadid on spetsiaalselt loodud tuletõkkeseinte ja – lagede katmiseks. Plaatidel on kontrollitud tihedus ja kipssüdamikku on lisatud tules koospüsivusaja tagamiseks klaaskiudu, et tule mõju korral plaat säilitaks nõutud aja jooksul koospüsivuse.

 • Lagedel ja katteseintel 2x12,5 mm Knauf RED GKF tagab lagedes tulepüsivusklassi EI 30
 • Lagedel ja katteseintel 2x15 mm Knauf RED GKF tagab tulepüsivusklassi EI 60.
 • Kipsmaterjale ei saa kasutada kohtades (näiteks kaminate kattena), kus kasutusaegne temperatuur on kõrgem kui 50 °C.
 • Plaatide pikiservade tüübid on: HRAK või AK
 • Knauf RED GKF vuukide täitmiseks pahtel number 1 on kipspahtel Knauf Uniflott
 • Tuletõkketarindite alumiste plaadikihtide vuugid tuleb alati täita pahtliga!
 • Ülevaade tuletõkkekisplaatide kasutusvõimalustest on vihikus „Tulekaitse kipsplaatidega“

Tooteinfo

Knauf KEK – erikõva kipsplaat

Pruuni kartongkattega eespool nimetatud kipsplaatidest umbes kaks korda tugevam kipsplaat tänu kipssüdamikku lisatud klaaskiule ja katteks kasutatud tugevamale kartongile. Kipsplaat KEK on ideaalne plaat suurema löögikoormusega seinte jaoks näiteks ühiskondlike hoonete koridorides.

• Tänu suuremale massile tagab parema heliisolatsiooni, seetõttu sobib samuti ka korterite vaheliste seinte jaoks.

• Tänu suuremale tugevusele sobib KEK ühekorruseliste elementmajade seinte jäigastamiseks.

• Tänu tihedusele ja tules koospüsivusele sobib samuti kasutamiseks tuletõkketarindites plaatide Knauf RED GKF 12,5 mm asemel.

• Plaatide KEK kinnitamiseks aluskarkassile sobivad erikõvade kipsplaatide kruvid Knauf XTN.

• Plaatide pikiservade tüüp on AK

• KEK plaatide vuukide täitmiseks sobib valmispahtel Knauf Fill & Finish Light koos pabervuugikattelindiga.

Tooteinfo

Knauf BLUE – tule- ja niiskuskindel erikõva kipsplaat

Kõik eespool nimetatud omadused on koondatud kipsplaati Knauf BLUE. See on ideaalne plaat mitmesuguste tingimuste jaoks.

 • Kipsplaate Knauf Blue saab kasutada kõrgemate omadustega kipsplaattarindites, millel on suurem heliisolatsioon, tulepüsivusklass, löögikoormus pinnale, samuti lühemat aega kõrgem õhuniiskus.
 • Tänu suuremale massile tagab parema heliisolatsiooni, seetõttu sobib samuti ka korterite vaheliste seinte jaoks.
 • Tänu suuremale tugevusele sobib Knauf Blue ühekorruseliste elementmajade seinte jäigastamiseks.
 • Knauf Blue kinnitamiseks aluskarkassile sobivad spetsiaalsed erikõvade kipsplaatide kruvid Knauf XTN
 • 12,5 mm plaatide pikiservade tüüp on: HRAK ja 15 mm korral AK.
 • Knauf Blue on poolümarate pikiservadega HRAK ja vuukide täitmiseks ilma vuugilindita sobib pahtel Knauf Uniflott

Tooteinfo

Knauf BROWN põrandakipsplaadid

Ujuvpõranda kiireks paigaldamiseks kahes kihis sobivad pruuni kartongkattega põrandakipsplaadid koos 1 – 2 cm isolatsioonikihiga kandva OSB-plaatidest või puitlaastplaatidest puitvahelae või paneellae peale. Selline teostus tagab ujuvpõrandaga vahelae löögimüra paranemise 10 kuni 22 dB.

 • Plaatide suurus on 900 x 2000 mm, paksus 12,5 mm.
 • Ujuvpõranda paigaldamisel asetatakse plaadid poole plaadi võrra nihutatult kahe kihina üksteise peale ja liimitakse kokku niiskuskindla puiduliimi või PVA–liimiga ning klammerdatakse.
 • Plaatide pikiservade tüüp on täiskantne: VK.
 • Vajadusel täita plaatide vuugid kipspahtliga Knauf Uniflotiga
 • Sõltuvalt Knauf Brown tulevast põrandakattest, tuleb selle pind vastavalt ette valmistada. Pehmete põrandakatete nagu vaibad, PVC-katted jms pahteldada ≥ 2 mm kihiga põrandapahtliga Knauf N 410
  * juhis põrandate paigaldamiseks asub tehnilises vihikus „ Knauf F12 kipsplaatpõrandad

Tooteinfo

Knauf GREEN KTS 9,5 mm - tuuletõkkekipsplaat

Rohelise kartongkattega kipsplaadid kasutamiseks karkassväliseinte välimisel poolel soojustusmaterjali kaitseks tuule mõju eest. Plaadi koostises on vett hülgavaid lisandeid, mis vähendavad niiskuse imendumist plaatidesse.

 • Plaadid ei oma pikaajalist ilmastikukindlust ja kaitseks ilmastiku eest tuleb nendega kaetud sein katta tuulutatava fassaadikattega. Lühiajaliselt võib ehitustööde ajal pind olla avatud, kuid tugeva vihmasaju korral tuleks katta kile või presendiga, et vihm ei peseks lahti kartongkatet.
 • Kinnitamiseks aluskarkassile kasutada vähemalt ISO C3 korrosioonikindluse klassiga kruve.
 • Plaatide pikiservade tüüp on täiskantserv: VK
 • Knauf Green KTS vuuke ei pahteldata, kuid õhutiheduse suurendamiseks sobib altpoolt ära tõmmatava kattekilega kleeppinnaga vuugikattelint Knauf W-Tape

Tooteinfo

Tooted