Knauf Knauf

Kipsplaadid

Kartongkattega kipsplaadid on ehituse sisetöödel kõige enam kasutatav ehitusplaatide liik. Kipsplaate toodetakse liikuva lindiga tootmisliinil, kus liini alguses valatakse ehituskipsi mört kahe kartongi vahele liinile, kujundatakse plaadi ristlõige ja värske valuna plaat liigub liinil umbe 6 minutit kuni kivistub ning liini lõpus lõigatakse soovitud pikkusega plaatideks ja suunatakse ahju, kus kuivatatakse jääkniiskus. Kuivatusahju läbinud plaadid ongi kasutusvalmis.

Weiter

KIPSPLAADID

Kipsplaatide jaoks enamlevinud kipsplaatkonstruktsioonid on:

 • Vaheseinad,
 • Katteseinad,
 • Šahtseinad,
 • Kipsplaatlaed,
 • Põrandad,
 • Kujunduselemendid.

Knauf pakub kõiki levinud paksuste ja omadustega kipsplaate, et projekteerijad ja ehitajad saaksid valida igale hoone- ja ruumitüübi nõuetele vajaliku plaadi.

Plaatide omadused on normitud standardiga EVS-EN 520, kus liigitatakse omaduste alusel järgmistesse tähtedega tähistatud klassidesse:

 • A tavalised kipsplaadid.
 • H vähendatud veeimavusega kipsplaadid, alaliigid H1, H2 ja H3.
 • E välisseinte tuuletõkke-kipsplaadid, alaliigid EH1, EH2 ja EH3.
 • F tules kontrollitud koospüsivusajaga kipsplaadid.
 • D tihedusega >800 kg/m³ kipsplaadid.
 • R suurendatud paindetugevusega kipsplaadid.
 • I suurendatud pinnatugevusega kipsplaadid.

Klassi A plaate ei tehta kombineerituna muude omadustega, ülejäänud plaatidel võib olla korraga mitu eriomadust (nt DF, DFIR, DFH2IR).

Meie poolt toodetud kipsplaatide:

 • Tagaküljele on trükitud andmed plaadi tüübi, tuletundlikkuse klass, tootmisaeg ja CE-märk.
 • Esikülje keskel on vahedega 25 cm trükitud tähed K või KF (tuletõkkeplaatidel) seintes kinnituskruvide kohtade jaoks.
 • Külgedele on trükitud andmed plaadi liigi, paksuse ja pikkuse kohta.

Kipsplaatide töötlemine

Kipsplaate on lihtne lõigata - lõigake noaga läbi pealmine kartong, murdke plaat ja seejärel lõigake läbi teise poole kartong ning siluge kipsihöövliga lõikeservad.Kipsplaatide jätkamisel vastu otsaservasid tuleb need faasida, et moodustuks u 8 mm sügavune 45º vuuk, mis tuleb kruntida krundiga Knauf Tiefengrund enne kipspahtliga täitmist.

Tuletõkkeseinte alumiste plaadikihtide vuugid tuleb servaõhenduste ulatuses täita kipspahtliga.

Kipsplaatide vuugid ja nähtavale jäävate kruvide kohad tuleb täita pahtliga:

Knauf WHITE - standardkipsplaat

Valge kartongkattega standardkipsplaadid on normitud tugevusega. Need plaadid on kõige laiema kasutusalaga nii seinte- kui lagede katmisel, kuna nendele konstruktsioonidele tihti ei esitata kõrgendatud ehitusfüüsikalisi nõudeid.

 • Vaheseinte karkassipostid paigaldatakse sammuga 60 cm (White Mini 45 cm).
 • Kipsplaatlagede jaoks tuleb paigaldada profiilid sammuga 40 cm või 50 cm (kui plaadid kinnitatakse peale ristsuunaliselt).
 • Plaatide pikiservade tüübid on: HRAK või AK
 • Kipsplaatide pinna töötlemine sõltub valitud viimistlusmaterjalist.
 • Disainkonstruktsioone saab luua freesimismeetodiga.

Tooteinfo

Knauf FORMPLATTE - remondikipsplaat

Remondikipsplaat / Formplatte on 6,5 mm paksune kipsplaat, mis võrreldes 12,5 mm kipsplaatidega on pea kolm korda väiksema painutusraadiusega:

 • kuivalt painutatav raadiuseni kuni 1,0 m või
 • niisutamistehnika abil ≥ 0,3 m.

Seetõttu on ainukesed kipsplaadid, mis sobivad raadiusega 0,3 kuni 1,0 m pindadele ja postidele katete valmistamiseks.

Tooteinfo

Knauf GREEN - niiskuskindlam kipsplaat

Lühiajaliselt suure niiskuse ja veega kokku puutuvate ruumide jaoks, nagu vannitoad, dušid, köögid tuleb kasutada vähendatud veeimavusega niiskuskindlaid kipsplaate. Äratundmiseks on seda tüüpi plaadid rohelise kartongkattega. Plaadi koostises on vett hülgavaid lisandeid, mis vähendavad niiskuse imendumist plaatidesse.

 • Kui seina pind kaetakse keraamiliste plaatidega, siis tuleb paigaldada karkassipostid CW sammuga 40 cm või paigaldada kahekihiline kipsplaat, et seina pind oleks keraamiliste plaatide jaoks vajaliku tugevusega.
 • Knauf Green paigaldamisel lakke peab profiilide samm olema samuti 40 cm.
 • Niisketes ruumides kipsplaatide Knauf Green vuukide pahteldamiseks sobib niiskuskindel vuugipahtel Knauf Uniflott imprägniert
 • Kõik niiske ruumi seinte ja lagede pinnad kruntida niiskustõkke-süvakrundiga Knauf Tiefengrund
 • Pinnad ja põrandad, kuhu satub pritsmevesi, näiteks kraanikausside, vannide ja duššide ümbrus, tuleb katta hüdroisolatsiooniga Knauf Flächendicht

Tooteinfo

Knauf HUMIDBOARD 2.0 – niiskuskindlam kipsplaat

Humidboard 2.0 on 12,5 mm paksune H1 veeimavusklassi kipsplaat, mille kartongkatte asemel on vetthülgav klaaskangas, niisketes ruumide seinte ja lagede katmiseks.

Niiskus- ja hallituskindluse osas on Rootsi BKR (Byggkeramikrådet) ja GVK (Golvbranschens våtrums) poolt heaks kiidetud niiskete ja märgade ruumide jaoks. Sobib ruumidesse, nagu vannitoad, duši-, tualett-, pesu- ja boileriruumid ning kütteta siseruumid.

Tule- ja heliisolatsiooniomaduste poolest samaväärne standard- ja niiskuskindlamate kipsplaatidega Knauf White ja Knauf Green.

Knauf KEK – erikõva kipsplaat

Pruuni kartongkattega eespool nimetatud kipsplaatidest umbes kaks korda tugevam kipsplaat tänu kipssüdamikku lisatud klaaskiule ja katteks kasutatud tugevamale kartongile. Kipsplaat KEK on ideaalne plaat suurema löögikoormusega seinte jaoks näiteks ühiskondlike hoonete koridorides.

 • Tänu suuremale massile tagab parema heliisolatsiooni, seetõttu sobib samuti ka korterite vaheliste seinte jaoks.
 • Tänu suuremale tugevusele sobib KEK ühekorruseliste elementmajade seinte jäigastamiseks.
 • Tänu tihedusele ja tules koospüsivusele sobib samuti kasutamiseks tuletõkketarindites plaatide Knauf RED GKF 12,5 mm asemel.
 • Plaatide KEK kinnitamiseks aluskarkassile sobivad erikõvade kipsplaatide kruvid Knauf XTN .
 • Plaatide pikiservade tüüp on AK
 • KEK plaatide vuukide täitmiseks sobib valmispahtel Knauf Fill & Finish Light koos pabervuugilindiga.

Tooteinfo

Knauf BLUE – tule- ja niiskuskindel erikõva kipsplaat

Kõik eespool nimetatud omadused on koondatud kipsplaati Knauf BLUE. See on ideaalne plaat mitmesuguste tingimuste jaoks.

 • Kipsplaate Knauf Blue saab kasutada kõrgemate omadustega kipsplaattarindites, millel on suurem heliisolatsioon, tulepüsivusklass, löögikoormus pinnale, samuti lühemat aega kõrgem õhuniiskus.
 • Tänu suuremale massile tagab parema heliisolatsiooni, seetõttu sobib samuti ka korterite vaheliste seinte jaoks.
 • Tänu suuremale tugevusele sobib Knauf Blue ühekorruseliste elementmajade seinte jäigastamiseks.
 • Knauf Blue kinnitamiseks aluskarkassile sobivad spetsiaalsed erikõvade kipsplaatide kruvid Knauf XTN
 • 12,5 mm plaatide pikiservade tüüp on: HRAK ja 15 mm korral AK.
 • Knauf Blue on poolümarate pikiservadega HRAK ja vuukide täitmiseks ilma vuugilindita sobivad pahtlid Knauf Uniflott ja Knauf Uniflott imprägniert

Tooteinfo

Knauf SILENTBOARD - heliisolatsiooniplaat

Heliisolatsiooniplaate Knauf Silentboard on sisetöödel kõrge heliisolatsioonitasemega kipsplaatseinte ja kipsplaatlagede katmiseks ja olemasolevate vaheseinte heliisolatsiooni suurendamiseks.

Kuna plaadid on laiusega 625 mm ja pikkusega 2400 mm, siis tuleb need seintele paigaldada horisontaalselt.

Tooteinfo

Knauf RED GKF - tuletõkkekipsplaat

Punase kartongkattega kipsplaadid on spetsiaalselt loodud tuletõkkeseinte ja – lagede katmiseks. Plaatidel on kontrollitud tihedus ja kipssüdamikku on lisatud tules koospüsivusaja tagamiseks klaaskiudu, et tule mõju korral plaat säilitaks nõutud aja jooksul koospüsivuse.

 • Lagedel ja katteseintel 2x12,5 mm Knauf RED GKF tagab lagedes tulepüsivusklassi EI 30
 • Lagedel ja katteseintel 2x15 mm Knauf RED GKF tagab tulepüsivusklassi EI 60.
 • Kipsmaterjale ei saa kasutada kohtades (näiteks kaminate kattena), kus kasutusaegne temperatuur on kõrgem kui 50 °C.
 • Plaatide pikiservade tüübid on: HRAK või AK
 • Knauf RED GKF vuukide täitmiseks pahtel number 1 on kipspahtel Knauf Uniflott
 • Tuletõkketarindite alumiste plaadikihtide vuugid tuleb alati täita pahtliga!
 • Ülevaade tuletõkkekipsplaatide kasutusvõimalustest on vihikus Tulekaitse kipsplaatidega

Tooteinfo

Knauf FIREBOARD – A1 klassi tuletõkkekipsplaat

Klaaskangaga kaetud tuletõkkekipsplaat Fireboard on tuletõkkeseinte, -lagede ja ehituskonstruktsioonidele tulekaitsekatete ehitamiseks. Kuna koostis ja pinnakate on mittepõlevad, siis on plaatide tuletundlikkuse klass A1. Erinevalt kartongkattega tuletõkkeplaatidest võib plaate Fireboard paigaldada otse vastu profiilplekki ja terastalasid, -poste ning metallkonstruktsioone. Tüüplahendused on kipsplaatlagede, vooderkatete, metallkarkassvaheseinte, šahtseinte, puit- ja teraskonstruktsioonide tulekaitsekatete, kaabli- ja ventilatsioonikanalite katmiseks.

Ülevaade Fireboardi kasutusvõimalustest on vihikutes W62 Knauf šahtseinad ja D11 Tulekaitse kipsplaatidega

Tooteinfo

Knauf SAFEBOARD – pliivaba kiirguskaitsekipsplaat

Safeboard GKF on röntgenkiirgust tõkestava koostisega pliivaba kipsplaat röntgenruumide seinte ja lagede katmiseks, et kaitsta kõrvalruumides inimesi röntgenkiirguse eest. Kuna plaadid on märksa raksemad võrreldes tavaliste kipsplaatidega, on nende laius 625 mm ja pikkus 2400 mm paigaldamiseks seinte karkassile horisontaalselt.

Plaatkatte SAFEBOARD pinnale täieliku kiirguskaitse tagamiseks tuleb täita plaatidevahelised vuugid kiirguskaitsepahtliga Knauf - Safeboard-Spachtel

Paigaldusjuhend, sõlmede lahendused ja elektritooside varjestamise lahendused asuvad vihikus Knauf K13.ee Kiirguskaitseseinad pliiplekiga ja Safeboard

Tooteinfo

Knauf PLIIPLEKIGA - kiirguskaitsekipsplaat

Polikliinikute ja haiglate röntgeniruumides ning röntgenteraapia ruumides seinte ja lagede täiendavaks kaitseks röntgenkiirguse eest valitakse vastavalt röntgenseadme võimsusele vajaliku paksusega pliiplekk.

Knauf toodab kiirguskaitsekipsplaate röntgenruumide jaoks, kus 12,5 mm kipsplaadi tagaküljele on liimitud 0,5-3,0 mm paksune pliiplekk. Plaatide laiused on 625 või 600 mm paigaldamiseks seinakarkassile vertikaalselt ja pikkused 2000, 2500 või 2600 mm. Plaatidevaheliste vuugikohtade varjestamiseks tuleb profiilidele kinnitada vastava paksusega pliilint

Paigaldusjuhend, sõlmede lahendused ja elektritooside varjestamise lahendused asuvad vihikus Knauf K13.ee Kiirguskaitseseinad pliiplekiga ja Safeboard .

Tooteinfo

Knauf THERMOBOARD – kütte-jahutussüsteemiga lagedele

Kipsplaadid kütte-jahutussüsteemidega kipsplaatlagede ja -seinte katmiseks, kui pinnakate vajab head soojusjuhtivust.

Plaatide paksus on 10 mm ja mõõtmed 1250x2000 mm.

Paigaldus teostada vastavalt kütte-jahutussüsteemi paigaldusjuhisele.

Thermoboard soojusjuhtivus λ: 0,30 W/(m∙K)

Tooteinfo

Knauf THERMOBOARD PLUS – kütte-jahutussüsteemiga lagedele

Kipsplaadid kütte-jahutussüsteemidega kipsplaatlagede ja seinte katmiseks, kui pinnakate vajab paremat soojusjuhtivust kui võimaldavad plaadid Knauf Thermoboard.

Plaatide paksus on 10 mm ja mõõtmed 1250x2000 mm.

Paigaldus teostada vastavalt kütte-jahutussüsteemi paigaldusjuhisele.

Thermoboard Plus soojusjuhtivus λ: 0,52 W/(m∙K)

Tooteinfo

Knauf TORRO – kuulikindlate metallkarkassvaheseinte jaoks

28 mm paksune kõrgsurvekipskiudplaat metallkarkassvaheseinte Knauf W161 sisse tulirelva kuulikindluse klassiga FB4 kaitsekihi tegemiseks. 28x599x624 mm plaadid paigaldatakse karkassipostide CW 75 või CW 100 c/c 600 mm vahele kahes kihis.

Paigaldusjuhend vihikus W16.eng FB4 klassi kuulikindlate vaheseinte ehitamiseks

Tooteinfo

Knauf GREEN KTS 9,5 mm - tuuletõkkekipsplaat

Rohelise kartongkattega kipsplaadid kasutamiseks karkassväliseinte välimisel poolel soojustusmaterjali kaitseks tuule mõju eest. Plaadi koostises on vett hülgavaid lisandeid, mis vähendavad niiskuse imendumist plaatidesse.

 • Plaadid ei oma pikaajalist ilmastikukindlust ja kaitseks ilmastiku eest tuleb nendega kaetud sein katta tuulutatava fassaadikattega. Lühiajaliselt võib ehitustööde ajal pind olla avatud, kuid tugeva vihmasaju korral tuleks katta kile või presendiga, et vihm ei peseks lahti kartongkatet.
 • Kinnitamiseks aluskarkassile kasutada vähemalt ISO C3 korrosioonikindluse klassiga kruve.
 • Plaatide pikiservade tüüp on täiskantserv: VK
 • Knauf Green KTS vuuke ei pahteldata, kuid õhutiheduse suurendamiseks sobib altpoolt ära tõmmatava kattekilega kleeppinnaga vuugikattelint Knauf W-Tape

Tooteinfo

Knauf WEATHERBOARD 365 - tuuletõkkekipsplaat

Sinist värvi klaaskangaga kaetud tuuletõkkekipsplaadid kasutamiseks karkassväliseinte välimisel poolel soojustusmaterjali kaitseks tuule mõju eest.

Plaatidega Weatherboard 365 kaetud fassaad võib olla avatud ehitustööde ajal kuni 365 päeva kuni kaetakse tuulutatava fassaadikattega.

Paigaldus teostatakse analoogselt Knauf Green KTS paigaldusjuhisele.

Plaadivuugid on soovitav katta tuuletõkkekipsplaatide vuugikattelindiga Knauf - W-Tape

Tooteinfo

Knauf BROWN põrandakipsplaadid

Ujuvpõranda kiireks paigaldamiseks kahes kihis sobivad pruuni kartongkattega põrandakipsplaadid koos 1 – 2 cm isolatsioonikihiga kandva OSB-plaatidest või puitlaastplaatidest puitvahelae või paneellae peale. Selline teostus tagab ujuvpõrandaga vahelae löögimüra paranemise 10 kuni 22 dB.

 • Plaatide suurus on 900 x 2000 mm, paksus 12,5 mm.
 • Ujuvpõranda paigaldamisel asetatakse plaadid poole plaadi võrra nihutatult kahe kihina üksteise peale ja liimitakse kokku niiskuskindla puiduliimi või PVA–liimiga ning klammerdatakse.
 • Plaatide pikiservade tüüp on täiskantne: VK.
 • Vajadusel täita plaatide vuugid kipspahtliga Knauf Uniflotiga
 • Sõltuvalt Knauf Brown tulevast põrandakattest, tuleb selle pind vastavalt ette valmistada. Pehmete põrandakatete nagu vaibad, PVC-katted jms pahteldada ≥ 2 mm kihiga põrandapahtliga Knauf N 410
 • Juhis põrandate paigaldamiseks asub tehnilises vihikus Knauf F12 kipsplaatpõrandad

Tooteinfo

Tooted