Knauf Knauf

Krundid

Weiter

Krundid on spetsiaalsed vedelikud aluspinna omaduste parandamiseks peale kantava kihi jaoks. Selleks, et seintele ja lagedele kantav krohv, pahtel, värv, tapeet või plaatimissegu hästi nakkuks, tuleb aluspind ette valmistada. Kruntimisvahendite ülesandeks on:

 • Tugevdada aluspinda.
 • Siduda pinnal olev tolm.
 • Ühtlustada ja vähendada aluspinna veeimavust.
 • Parandada aluspinna nakkeomadust
 • Lihtsustada järgmise materjaliga katmist

Aluspinnale toime järgi jagunevad krundid tavaliselt nelja tüüpi:

 • Süvakrundid tugevdavad ja seovad murenevaid, tolmuseid või kriidiseid aluspindu.
 • Nakkekihi moodustavad krundid tekitavad aluspinnale nakkekihi.
 • Imavust ühtlustavad krundid vähendavad ja/või ühtlustavad aluspinna veeimavust ning takistavad krohvist või pahtlist vee imendumist aluspinda.
 • Blokeerivad krundid takistavad aluspinnast koltumisainete tungimist pinnale.

MIDA peab teadma: KRUNTIMINE

Süvakrundid

Süvakrundid

Need on krundid, mis tungivad aluspinda selle omadusi parandades. Sellised krundid koosnevad väga peenetest (0,0005 mm) dispersiooniosakestest, mis tungivad sügavale pinna sisse. Need krundid ei sulge aluspinna poore, mistõttu selle difusiooniomadus peaaegu ei muutu. Tüüpiline sügavkrunt on Knauf Tiefengrund , mida kasutatakse enne plaatimist, põranda tasandamist, seinte ja lagede pahteldamist, tapeedi liimimist.

Nakkekrundid

Nakkekrundid

Nakkekrundid moodustavad aluspinnale nakkekihi. Selline krunt võib sisaldada kvartsliiva, mille abil saab kareda pinna. Samuti võib koosneda kleepuvast materjalist, millele järgnev viimistluskiht nakkub tugevalt.

Üks tuntumaid nakkekrunte on Knauf Betokontakt . Seda krunti kasutatakse tavaliselt enne kipskrohvidega krohvimist sildedatel mitteimavatel pindadel nagu:

 • Monoliitbetoon
 • Raudbetoonlaed
 • Betoonkonstruktsioonid

Knauf Spezialhaftgrund on nakkekrunt, mida lahjendatakse vastavalt aluspinna liigist enne keraamiliste plaatide liimimist või põranda tasandusvalu vähese veeimavusega aluspinnale. Seda krunti kasutatakse kõige sagedamini enne plaatimist või tasandusvalu järgmistel pindadel:

 • Tihe betoon
 • Tsemendiplaadid
 • Vana keraamiline plaat
 • Mosaiikbetoon

Veeimavust ühtlustavad krundid

Veeimavust ühtlustavad krundid

Need krundid vähendavad ja ühtlustavad aluspinna imavust ning tagavad krohvi ja pahtli ühtlase kuivamise hoides ära krohvisegust vee imendumise aluspinda. Imendumist reguleerivad krundid koosnevad 0,0015 mm dispersiooniosakestest, mis moodustavad pinnale kile, kuid ei sulge aluspinna poore, mistõttu selle difusiooniomadus jääb peaaegu muutumatuks. Kui krundile lisada pigmente, saab katmise järel pinna värvi intensiivsuse abil hinnata krunditud pinna veeimavust.

Seda liiki tüüpiline krunt on Knauf Stuc-Primer , mida kasutatakse kõige sagedamini järgmistel pindadel:

 • Poorbetoonkividest müüritised.
 • Silikaattellistest müüritised.
 • Keraamilistest tellistest müüritised.
 • Kips-, lubi-, lubitsementkrohvid.

Blokeerivad krundid

Blokeerivad krundid

Need on kruntvärvid, mis vähendavad aluspinnast koltumisainete eraldumist ja tungimist pinnale nagu ligniin kipsplaatide korral. Krunt moodustab mittepoorse kile, et vältida selliste ainete läbi tulekut. Tüüpilised tooted on Sperrgrund ja Putzgrund . Need tekitavad viimistluskihi ja aluspinna vahel blokeeriva kile.

Koputamiskatse

Koputamiskatse

Pinnale õrnalt koputades on võimalik tuvastada tühimikke selle sees. Lahtine kiht tuleb eemaldada ja täita analoogse materjaliga.

Hõõrumiskatse

Hõõrumiskatse

Peopesaga pinda hõõrudes saame kindlaks teha, kas pinnal on tolmu või lahtist mustust. Hõõruda tuleks mitmes kohas.

Koorimis-/kaapimiskatse

Koorimis-/kaapimiskatse

Kui koorida või kaapida kontrollitavat pinda pahtlilabida või spaatliga, saame teada, kas kihid on kindlalt nakkunud ja kas pind on piisavalt tugev. Pind ei tohi kergelt kooruda ega mureneda. Kontrollige mitmest kohast.

Veeimavuskatse

Veeimavuskatse

Niisutage pinda ühtlaselt näiteks puhtas vees märjaks tehtud harjaga. Aluspind on imav, kui vesi imendub 3-5 minuti pärast pinda, mis muutub märgudes tumedamaks ja pinnale ei jää vett.

Krundi valimine aluspinna järgi

ERINEVATEST TELLISKIVIDEST MÜÜRITISED

ERINEVATEST TELLISKIVIDEST MÜÜRITISED
Järgmine kiht
Soovitatav krunt
Kipskrohv Stuc-Primer (pinnale nakkekihi jaoks)
Lubi- ja lubitsementkrohv Vorspritzer (pinnale nakkekihi jaoks)

PLOKK-KIVIDEST MÜÜRITISED

PLOKK-KIVIDEST MÜÜRITISED
 • PLOKK-KIVIDEST MÜÜRITISED 2
 • PLOKK-KIVIDEST MÜÜRITISED 3
Järgmine kiht
Soovitatav krunt
Kipskrohv Stuc-Primer

BETOON

BETOON
Järgmine kiht
Soovitatav krunt
Kipskrohv Betokontakt
Tsement, lubi ja lubi ning tsementkrohv Vorspritzer
Mineraalkrohv Putzgrund Mineral
Polümeerne fassaadikrohv Putzgrund Fassade
Kips-pahtelkrohv, nt Multi-Finish, Q-Filler Betokontakt
Pahtel Spezialhaftgrund
Keraamiline plaat Spezialhaftgrund

LUBI-, LUBITSEMENT-, TSEMENTKROHV

LUBI-, LUBITSEMENT-, TSEMENTKROHV
Järgmine kiht
Soovitatav krunt
Kipskrohv Stuc-Primer
Tsement-, lubi- ja lubitsementkrohv -
Mineraalkrohv Putzgrund Mineral
Polümeerne viimistluskrohv (ainult välistingimustes) Putzgrund Fassade
Keraamiline plaat Tiefengrund
Kips-pahtelkrohv nt. Multi-Finish, Q-Filler Putzgrund, Tiefengrund
Pahtel Tiefengrund
Värv Tiefengrund
Tapeet Tiefengrund

LUBIKROHV

LUBIKROHV
Järgmine kiht
Soovitatav krunt
Kipskrohv Stuc-Primer
Kips-pahtelkrohv, nt. Multi-Finish, Q-Filler Puztgrund Fassade Tiefengrund
Mineraalne viimistluskrohv Putzgrund Mineral
Pahtel Tiefengrund
Värv Lubi
Keraamiline plaat Tiefengrund

VANA LUBITSEMENT-, LUBI-, KIPSKROHV

VANA LUBITSEMENT-, LUBI-, KIPSKROHV
Järgmine kiht
Soovitatav krunt
Kipskrohv Stuc-Primer
Tsementkrohv (tihedus on madalam kui olemasoleval vanal krohvil) Tiefengrund
Mineraalne viimistluskrohv Putzgrund Mineral
Polümeerne viimistluskrohv (ainult välistöödel) Putzgrund Fassade
Kips-pahtelkrohv, nt. Multi-Finish, Q-Filler Tiefengrund
Pahtel Tiefengrund

FASSAADISOOJUSTUSE ARMEERIMISKIHT

FASSAADISOOJUSTUSE ARMEERIMISKIHT
Järgmine kiht
Soovitatav krunt
Mineraalne viimistluskrohv Putzgrund Mineral (ainult vajadusel)
Polümeerne viimistluskrohv Putzgrund Fassade
Tellisplaadid Tiefengrund

EPS-PLOKK

EPS-PLOKK
Järgmine kiht
Soovitatav krunt
Kipskrohv (armeerimisvõrguga) Betokontakt

KIPSPLAADID

KIPSPLAADID
Järgmine kiht
Soovitatav krunt
Kipskrohv Putzgrund Fassade
Mineraalne dekoratiivkrohv Putzgrund Fassade
Keraamiline plaat Tiefengrund
Kips-pahtelkrohv nt. Multi-Finish, Q-Filler Tiefengrund
Pahtel Tiefengrund
Värv Tiefengrund
Tapeet Tiefengrund

PAHTELDATUD PIND

PAHTELDATUD PIND
Järgmine kiht
Soovitatav krunt
Pahtel Tiefengrund
Värv Töödelda värvitootja juhise järgi
Tapeet Tiefengrund

POORNE ALUSPIND
Järgmine kiht
Soovitatav krunt
Kips-pahtelkrohv nt. Multi-Finish, Q-Filler Tiefengrund
Mineraalne dekoratiivkrohv Tiefengrund
Pahtel Tiefengrund

BETOON

BETOON
Järgmine kiht
Soovitatav krunt
FE 50 , tsementtasandussegud Spezialhaftgrund
Keraamiline plaat Spezialhaftgrund

LIIVBETOON

LIIVBETOON
Järgmine kiht
Soovitatav krunt
FE 50 , tsementtasandussegud Tiefengrund , Spezialhaftgrund
Keraamiline plaat Tiefengrund

KIPS- JA KIPSKIUDPLAADID

KIPS- JA KIPSKIUDPLAADID
Järgmine kiht
Soovitatav krunt
Põrandapahtel N 410 Haftgrund, Spezialhaftgrund
Keraamiline plaat Tiefengrund

KIPSVALUPÕRAND FE

KIPSVALUPÕRAND FE
Järgmine kiht
Soovitatav krunt
Põrandapahtel N 410 Haftgrund, Spezialhaftgrund
Keraamiline plaat Tiefengrund
Parkett Vastavalt parketiliimi juhisele

VANA KERAAMILINE PLAAT, MOSAIIKBETOON

VANA KERAAMILINE PLAAT, MOSAIIKBETOON
 • VANA KERAAMILINE PLAAT, MOSAIIKBETOON 2
 • VANA KERAAMILINE PLAAT, MOSAIIKBETOON 3
Järgmine kiht
Soovitatav krunt
Tsementtasandusvalu Spezialhafgrund
Keraamiline plaat Spezialhafgrund

TOOTED