Knauf Knauf

PAHTLID

Ettevalmistusest

Seina- või lae lõplik viimistlus näeb hea välja, kui aluspind on hoolikalt ette valmistatud. Kõik tapeedi ja värvi alused pinnad vajavad eelnevat pahtliga silumist, millest sõltub lõplik töö kvaliteet. Samuti on oma osa õige pahtli valikul lähtuvalt aluspinnast ja ruumi kasutusotstarbest.

Weiter

PAHTLITE TÜÜBID

Pahtel on spetsiaalne peeneteraline mineraalainete segu seinte ja lagede pinna tasandamiseks, vuukide, pragude, tühikute ja muude ebatasasuste täitmiseks ning tasandamiseks. Pahtel kantakse pinnale tavaliselt 0-3 mm paksuse kihina ja silutakse pahtlilabidaga. Pahtlit kasutatakse ka kipsplaadivuukide täitmiseks (koos vuugilindiga). Pahtleid on 3 peamist tüüpi:

 • Õhkkuivavad valmispahtlid – kipsplaat-, betoon- ja krohvipindade silumiseks.
 • Kipspahtlid – kipsplaadivuukide ja -pindade täitmiseks ning silumiseks.
 • Tsementpahtlid – mineraalsete pindade silumiseks ja tsementplaatide vuukide täitmiseks.

Knauf toodab nii kipsplaatpindade vuugi- kui ka viimistluspahtleid pindade ettevalmistamiseks värvimiseks või tapeediga katmiseks.

Pinna ettevalmistamise kvaliteeditasemed

Mis on kvaliteetne viimistletud pind?

Viimistlustööde lepingutes ja tööde kirjeldustes määratakse viimistletava pinna omadused ja kvaliteeditase.

Kipsplaatpindade viimistlemise kvaliteediklassid Q1 kuni Q4 on välja töötatud Euroopa Kipsitööstuse Liidu (Eurogypsum) ja Viimistlusettevõtete Liidu (UEEP) poolt.

Kipsplaatpinna kvaliteeditase Q1: vuugid on täidetud pahtli ja vajadusel vuugilindiga (tehniliselt vajalik tase).

Pinnale, mis on viimistletud tasemel Q1 ei kehti optilised nõuded sileduse ja välimuse osas. Tase Q1 saavutatakse kui kipsplaatide vuugid täita pahtliga koos vuugilindiga ja nähtavate kinnitusvahendite (kruvide pead) katta pahtliga. Sobivad pahtlid:

Sellise tasemega pind sobib:

 • Keraamiliste või dekoratiivplaatidega katmiseks.
 • Järgneva pahtlikihi jaoks.

Kui kipsplaatkonstruktsioon koosneb mitmest plaadikihist ja konstruktsioonile on esitatud tulepüsivusklassi nõuded, on vaja pahtliga täita ka alumiste plaadikihtide vuugid, samuti kõik vuugid külgnevate konstruktsioonidega. Alumiste plaadikihtide vuukidesse ei paigaldata vuugilinti ega kaeta pahtliga kruve.

Kui pealispind plaanitakse katta keraamiliste plaatidega, on vaja pahteldada ainult kipsplaatide vuugid. Vältida tuleb lihvimist ja pahteldamist vuugipiirkonnast kaugemal.

Q1 klassi pinna siledus: sellisele pinnale ei kehti optilised ja sileduse nõuded.

Kipsplaatpinna kvaliteeditase Q2: standardpahteldus

Q2 klassi pind vastab tavanõuetele. Pahteldatud plaatide vuugikohad peavad olema sujuva üleminekuga. See kehtib ka kinnitusvahendite, sise- ja välisnurkade ning paisumisvuukide servade kohta. Tase Q2 koosneb põhipahteldusest (Q1), mis on kaetud lisaks teise pahtlikihiga, et pahtli pinna üleminek ühelt plaadilt teisele oleks sile.

Sellel tasemel ettevalmistatud pind on sobiv:

 • Dekoratiivkrohvidele terasuurusega > 1,0 mm katmiseks (kui krohvitootja lubab seda kasutada kipsplaatidel).
 • Keskmise kuni jämeda tekstuuriga seinakatetega katmise jaoks, näiteks jämekiudtapeet.
 • Mattvärvide aluspinnaks, mille pealekandmiseks kasutatakse pikakarvalist veluurkattega-, lambanahkset- või reljeefrulli.

Q2 tasemel ettevalmistatud pinnale ei tohi jääda pinnatöötlusjälgi ega pahtlijääke. Vajadusel lihvida kõrgemad kohad. Parem tulemus saavutatakse, kui teise tööetapi käigus kaetakse pind vuugikohtades 30 cm laiuse pahtlikihiga ja lihvitakse peale kuivamist. Sobivad pahtlid:

Kipsplaatide pind ja pahtel on alati erineva imamisvõimega, mistõttu tekib sageli nende liitekohtadel erineva värvusega visuaalne välimus. Imamisvõime ühtlustamiseks tuleb pahteldatav pind kruntida (näiteks süvakrundiga Tiefengrund ( https://www.knauf.ee/et/tooted/tiefengrund.html ) ), mis aitab tagada ka pahtli ja aluspinna head naket.

Vältimaks eriarvamusi pahteldamise kvaliteedi osas on mõistlik, et pahteldamise teostaja teeb ka eelneva vajaliku kruntimise.

Q2 klassi pind sobib tavapärastele seina- ja laepindadele. Vuugikohtades võivad olla pinna lainelisusest tingitud valguse varjud külgvalgustuse korral. Selle põhjuseks on pahtli kahanemine kuivamisel – värske pahtliga ühtlaselt kaetud tasane pind kahaneb pahtli kuivamisel lohku. Seda puudust saab vähendada, pahteldades täiendavalt pinda kolmandale kvaliteeditasemele (Q3).

Kipsplaatpinna kvaliteeditase Q3: standardpahteldus + vuugikohtade lai pahteldus

Standardpahteldamisest kõrgema optiliste nõuetega pind valmistatakse tasemel Q3, mis koosneb standardpahteldamisest (Q2), mille peale tehakse vuugikohtade lai pahteldus ning kogu kartongi pind kaetakse õhukese pahtlikihiga (täidetakse poorid). Tasandatud pinda lihvitakse vajaduse järgi.

Selline pind sobib aluspinnaks:

 • Õhukestele seinakatetele.
 • Mattvärvidele.
 • Dekoratiivkrohvidele teralisusega kuni 1 mm (kui krohvitootja lubab seda kasutada kipsplaatidel).

Ka pahtelduse Q3 korral ei ole pinnale küljelt langeva valguse korral pinna ebatasasuse varjud täielikult välditavad ning on lubatud. Kuid selliste pinnavarjukohtade tugevus ja ulatus on võrreldes standardpahteldusega väiksem. Sobivad pahtlid:

Super Finish

Fill&Finish Light

Ready-Finish

Pabervuugilint või Kurt

Kipsplaatpinna kvaliteeditase Q4: standardpahteldus + kogu pinna pahteldus 1 – 3 mm pahtlikihiga.

Kõige kõrgema optilise siledusega pinnad valmistatakse tasemel Q4, mis on saavutatav kogu pinna lauspahteldusega.

Erinevalt Q3 taseme pahteldamisest kaetakse vuugikohad ja kogu kipsplaatide pind ühtlase pahtlikihiga nii, et see katab kogu viimistletava pinna, kasutades selleks sobivat pahtlikihi paksust (1-3 mm). Käsitsi pahtlilabida või värvirulliga pinnale kandmiseks sobivad valmispahtlid Fill & Finish Light ja Super Finish . Väga hea tulemuse saab kandes natuke vedeldatud pahtleid Fill & Finish Light või Super Finish pinnale õhuvaba pahtlipritsiga PFT Swing Airless. Pinnale kantava kihi paksus peab olema 1-3 mm. Vajadusel kaetakse lihvitud ja kuivanud pind veel kord teise õhema kihiga. Pärast kuivanud pinna lihvimist saadakse optimaalne, sile pind.

Sel viisil valmistatud pind sobib aluspinnaks:

 • Siledatele ja läikivatele seinakatetele (näiteks metallkiudtapeet või vinüültapeet).
 • Keskmise läikega värvidele ja dekoratiivpahteldusele.

Pinna tasasus Q4 on kõige kõrgem. Pinna ja vuukide jäljed on tavavalgustuse korral minimaalsed. Kui pinda siluti näiteks viimistlustööde tegemisel ainult LED-tulede valgustusega arvestamata päevavalgust, võivad nähtavale tulla valgusest ja varjudest tulenevaid visuaalseid erinevusi. Seda eripära on võimalik korrigeerida kavandatava külgvalgustusallika valiku ja/või kavandatud valgusvihu suuna muutusega. Soovitav on valgustuse küsimustega tegeleda juba pahteldustööde ajal. Lisaks tuleb arvestada objekti temperatuuri- ja niiskustingimusi, mis võivad mõjutavad töö lõppkvaliteeti.

Pahteldatud pinnad, mis on küljelt langeva valguse käes täielikult ühtlased ja varjudeta, ei ole tehniliselt võimalikud. Üksikutel juhtudel võib osutuda vajalikuks veel pinna täiendav silumine. Sellisteks viimistluskateteks võivad olla nt:

 • läikivad katted
 • lakkvärvid
 • lakktapeedid.

KUIDAS VALIDA ÕIGET PAHTLIT?

Enne pahteldamist tuleb paika panna soovitud lõpptulemus ehk millised viimistlustööd on pärast pahteldamist planeeritud ja kuidas tööd tehakse: kas mehhaniseeritult või käsitsi. Tuleb määrata, milline pind pahteldatakse ja valida sobiv krunt, mis sobib kokku nii aluspinna kui ka pahtliga. Vältimaks eriarvamusi tellija ja tegijate vahel tööde lõpptulemuse osas, on soovitatav kvaliteedinõuded määrata pinna kvaliteediklassidega Q1 – Q4.

Kasutusvalmis dispersioonpahtlid

Kasutusvalmis pahtlid on tahke kreemja konsistentsiga, suurepäraste tasandus- ja nakkuvusomadustega kasutusvalmis pahtlisegud kasutamiseks sisetöödel. Neid saab peale kanda käsitsi pahtlilabida või rulli või pritsiga. Tänu pahtli koostisele on pinna katmisel õhumullide tekkimise tõenäosus minimaalne. Kipsvuugipahtlitega võrreldes suurema mahukahanemise tõttu sobivad need pahtlid ainult AK-tüüpi õhendusega kandiliste plaadiservadega kipsplaadivuukide pahteldamiseks. Nende kuivamisaja määrab nii ümbritseva õhu kui ka aluspinna temperatuur ja niiskus.

Seda tüüpi pahtlid sobivad ideaalselt Q1 kuni Q4 klassi pindade valmistamiseks.

Vaata tooteid

Kipspahtlid

Pahtli kuivsegu segatakse veega enne kasutamist seguks, mis tuleb pinnale kanda 30 – 50 minuti jooksul (kasutusaeg on pakendil). Need pahtlid on universaalsed – sobivad vuukide täitmiseks või kogu pinna silumiseks. Need tahenevad kiiresti ja kahanevad vähe. Kuivanud kipspahtli pind on võimeline taluma suuremaid koormusi kui dispersioonpahtlid. Kasutades kipspahtlit kipsplaatpindade ümber olevate vuukide täiteks, tagavad need pahtlid ka ühenduskohtade tulekindluse.
Kipsvuugipahtlid in ideaalsed Q1 - Q2 pinna kvaliteeditaseme saavutamiseks.

Vaata tooteid

Täiuslikud pinnad: pahtlivalik

Sobiva pahtli valimine on otsus, mis määrab nii lõpptulemuse kui ka selle vastupidavuse. Valiku tegemise hõlbustamiseks nii algajatele kui ka professionaalidele on Knauf jaganud kõik saadaolevad pahtlid kolme kategooriasse:

 • Perfect Surfaces Klassik on klassikalised, pikaajaliselt kasutuses olnud pahtlid, mis vastavad tootestandarditele. Klassik pahtlite professionaalse kasutamisega saavutab laitmatu pinna.
 • Perfect Surfaces Plus pahtlisari pakub veel paremat kvaliteeti ja ökonoomsust. Ideaalse tulemuse saavutab väiksema vaeva ja ajaga.
 • Perfect Surfaces Top pahtlid on pinna ettevalmistuse kõige kõrgema tasasusega pinna ja täiusliku lõpptulemuse jaoks.

Valiku tegemiseks oleme koostanud juhendi ja  pinna ettevalmistamise simulaator .

Neile, kellele meeldib teabele ühe klikiga juurde pääseda on Knauf Perfect Surfaces nutirakendus .

Kuidas pahteldada?

Nõuanded

Pahteldamine on vajalik mitmesuguste pindade silumiseks: betoon, krohv, kipsplaat jne. Pinna viimistlemiseks ettevalmistuse tase sõltub teostatud ettevalmistustöödest, samuti sobiva pahtli ja töö teostamise valikust.

Pahteldus aitab saavutada siledat pinda vaid siis, kui eelnevad tööd on tehtud hoolikalt ja kvaliteetselt: konstruktsioonid on stabiilsed ega pragune, kõik ehitusplaadid on kindlalt ja ühtlaselt kinnitatud.

Nõuanded

 • Väga oluline on jälgida ruumi sisetemperatuuri: pahtelduse ajal ei tohi ruumi ja aluspinna temperatuur olla madalam kui +10 °C.
 • Alati tuleb arvestada kuivamisajaga erinevate toimingute vahel ja veenduda, et alumine pahtlikiht on kuivanud enne uue kihi pealekandmist.
 • Järgige tootja juhiseid – see on igati vajalik viimistlustöödel. Tihti soovitakse pahtli kuivamisaega kiirendada kuivatades pinda puhuriga, tõstes ruumi temperatuuri või lisades tootele liigselt vett. Me ei soovita selliseid asju teha, kuna sellisel juhul riskime sellega, et pahtel võib aluspinnalt lahti tulla või praguneda. Parimad kuivatustingimused on hästi ventileeritavas soojas ruumis.
 • Valmistamisel sega kipspahtli kuivsegu puhtas anumas toatemperatuuril oleva puhta veega. Tahkuma hakkavat kipspahtli segu ei saa enam veega lahjendada! Valmista ainult selline kogus pahtlisegu, mille jõuad aluspinnale tõmmata enne, kui see tahenema hakkab.
 • Ärge segage kokku erinevaid materjale. See muudab pahtli omadusi ja tulemus on ettearvamatu.

Käsitsi pahteldamine
 • Aluspinnad puhastatakse enne töö alustamist. Vajalik on eemaldada nakkumist vähendav mustus (rasv, tolm, lahtised tükid jne). Alus peab olema kuiv ja tugev, mitte mõranenud, ilma hallitusjälgedeta, kipsplaadid peavad olema kinnitatud liikumatult aluskarkassi külge.
 • Et pahtel hästi aluspinnale kinnituks, tuleb see katta krundiga. Krunt kanda pinnale pintsli, rulli või pihustiga. Perforeeritud kipsplaatide Cleaneo vuugid krunditakse ainult pintsliga. Täitke kõik sügavad vuugid ja praod vastavale aluspinnale sobiva krundiga.
 • Enne pahtli pealekandmist veenduge, et krunt on kuivanud. Tavaliselt, kui ruumi temperatuur jõuab + 20 °C ja õhuniiskus on normaalne, saab tööd jätkata u 12 tunni möödumisel.
 • Kui plaanite kinnitada seinte nurkadesse nurgatugevdusliistud, tuleb seda teha pahtelduse käigus. Nurkade tugevdamiseks kasutatakse metallist perforeeritud või paberkattega nurgaliiste.
 • Kandke nurgale värske pahtlikiht, paigaldage nurgaliist ja suruge see pahtlilabidaga värske pahtlikihi vastu. Ülearune, välja pressitud pahtel eemaldage pahtlilabidaga.
 • Kui armeerite kipsplaadi vuuki, kandke pahtel vuugi pinnale, paigaldage vuugilint ülevalt alla ja vajutage see vuugipahtli sisse, siluge vuugilint pahtlilabidaga piki vuuki alla kuni vuugi lõpuni ja jätke kuivama.
 • Vuugilindiga armeeritud vuukide pahtliga katmisel kantakse teine ​​kiht pahtlit laiema ribana, siludes üleminekut vuugist plaadi tasapinnale.
 • Lase pahtlil kuivada. Kui vuugipahtel on kuivanud, lihvige pind käsitsi peeneteralise liivapaberiga, et vuuk jääks nähtamatuks.

Kõik pahteldamise tehnikad ja sammud on brošüüris üksikasjalikult kirjeldatud ja illustreeritud.

TOODE