Knauf Knauf

Masinkrohvid

Masinkrohve kasutatakse suurte katmist vajavate pindade korral, kus käsitsi paigaldamine osutuks liiga aeglaseks. Masinkrohvimine tagab töö kiiruse ja efektiivsuse, samas vajab head ligipääsetavust ja piisavalt ruumi seadmete jaoks ning suurema koguse materjali ladustamiseks. Masinkrohvimine on tiimitöö, kus näiteks üks meeskonnaliige on vastutav segupumba eest, teine kannab krohvi seinale ja kolmas saab hakata juba tasandamisega tegelema. Tööjaotus tiimis on aluseks ka masinkrohvimise efektiivsusele, säästes seeläbi aega ja raha.

KRUNTIMINE

Iga krohvimise tööd tuleb alustada aluspinna kruntimisest, kuna eeltöödeldud aluspind tagab peale kantava krohvikihi nakke ja püsimise. Samuti aitab aluspinna kruntimine ühtlustada aluspinna veeimavust, tulemuseks on ühtlase värvusega krohvikiht. Siledate või liigselt imavate aluspindade puhul aitab valitud kruntimisvahendi kasutamine tekitada paremat naket aluspinna ja peale kantava krohvi vahel.

Veeimavust vähendava krundi Knauf Stuc-Primer pinnale kandmine

Enne pinnale kandmist segada ämbri sisu korralikult läbi. Vastavalt aluspinna veeimavusele ja tootelehe juhisele lahjendada veega vahekorras 1:1 kuni 1:3 ning segada läbi. Kanda valmissegatud lahus värvirulli või pintsliga ühtlaselt krunditavale pinnale.

Tööohutus eelkõige

Vältige Stuc-Primeri sattumist silma või nahale. Kui see satub silma, tuleb avatud silmalaugu pesta jooksva vee all mitu minutit. Kui ärritus püsib, pöörduda arsti poole. Nahale sattunud vedelik pesta maha seebi ja veega. Järgige toote ohutuskaardil antud juhiseid. Knaufi tooted on füsioloogiliselt ja ökoloogiliselt kahjutud.

Knauf Stuc-Primer´i pritsiga pinnale kandmine

Knauf Stuc-Primer ´i lahust saab pinnale kanda ka pritsi abil.

Nakkekrundi Knauf Betokontakt kasutamine

Suure tihedusega, nõrgalt vett imavad siledad pinnad nagu monoliitbetoon, raudbetoon laepaneelid ja betoonkonstruktsioonid, vanad keraamilised plaadid vajavad enne kipskrohviga (nt Rotband , Goldband , MP 75 , MP 75 L , Multi-Finish, Perlfix ) katmist pinnale nakkekihti, milleks sobib nakkekrunt Betokontakt . Segada ämbri sisu läbi ja kanda lahjendamata Betokontakt kanda pinnale rulli või pintsliga või PFT pritsiga.

1. Mördi krohvipumbas segamine

Segatakse intensiivse segamisega krohvimismasinas. Vee kogus reguleeritakse selliseks, et mördi konsistents võimaldab seda pinnale kanda, arvestades olemasolevat aluspinda ja krohvikihi paksust. Kipsmört pritsitakse pinnale ühtlase kihina.

2. Kipskrohvi seinale kandmine pritsiga

Masinaga valmistatud krohvimört kantakse seinale tavaliselt 10-35 mm paksuse kihina. Maksimaalselt on võimalik kuni 50 mm paksune kiht, kuid kuivamisaeg on kokku kiirem, kui üle 35 mm paksus kanda pinnale kahes kihis lastes esimesel kihil kuivada. Lakke kantava kihi maksimumpaksuseks on 15 mm. Pihustamise survet reguleeritakse suruõhuga, et mört saaks tihedalt vastu pinda ja tungiks müüritise vuukidesse.

3. Tasandamine

Pinnale pritsitud krohvimört tasandatakse h-kujulise profiillatiga. Kui krohv hakkab tarduma (u 90 – 120 minuti pärast), lõigatakse ja silutakse pind tasaseks trapetsprofiillatiga. Kui krohvile kantakse dekoratiivkrohv või keraamilised plaadid, siis piisab pinna tasaseks lõikamisest.

4. Pinnatöötlus käsnaga

Pärast krohvi piisavalt kõvastumist (muutub matiks) pind niisutatakse hõõrudes seda märja (aeg-ajalt vette kastes) poorse käsnhõõrutiga. Nii tasandatakse pinda ja tuleb krohvikihi pinnale peene fraktsiooniga materjal.

5. Pinna silumine

Pärast pinna hõõrumist käsnhõõrutiga silutakse see lõplikult laia pahtlilabidaga. Nii täituvad poorid ja väiksemad pinnavead.

Käsnhõõrutiga niisutamis-silumistehnika asemel on samuti kvaliteediklass Q4 saavutatav pahteldades pahtlitega Super Finish ja Fill & Finish Light .

TOODE

Samuti võivad Teid huvitada: Käsikrohvid

Käsikrohvid

Käsikrohvid

Loe edasi