Knauf Knauf

Heliisolatsioon

Weiter

Vaikus ja rahu ruumide vahel Heli levi ja mõju

Inimesed tajuvad helisid erinevalt, sõltuvalt meeleolust ja sellest, kas ise tekitatakse või kostab see kõrvalruumidest. Näiteks kui mängib soovitud muusika, tunnetavad kohapeal viibijad seda meeldivana, kuid samal ajal kõrvalkorteris tajutakse häirivana. Õhu kaudu leviva heli isoleerimine on oluline uute hoonete projekteerimisel ja vanade renoveerimisel. Lisaks korteri pindalale ja tubade arvule on oluline ka heliisolatsiooni tase korterite ja tubade vahel. Seetõttu kehtivad hoonetele heliisolatsiooninõuded.

Ehitiste heliisolatsiooninõuded on esitatud standardis EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“. Standard käsitleb ehitiste mürakaitsega seotud mõisteid ja sisaldab nõudeid piirdekonstruktsioonide heliisolatsioonile, tehnoseadmete mürale ning ruumides järelkõlakestusele. Samuti kehtib sotsiaalministri määrus „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid.“

  • Kodus soovime nautida omaette olemist

  • Koju soovime kutsuda sõpru

  • Kodus soovime rahulikult puhata

  • Kodu peab olema koht, kus on tore olla

Mis on heliisolatsioon

Helide liikumine läbi õhu ja seinte ning lagede toimub kõikides hoonetes. 6-minutiline video annab ülevaate helidest ja nende levimisest.

Mis on müra

Mis on müra

Müra on häiriva iseloomuga heli. Füüsikaliselt ei hinnata müra häirivust või meeldivust, vaid kõik helid loetakse müraks.

Mõõdetakse helirõhu taset ehk mürataset, mida esitatakse detsibellides (dB).

Läbi seinte kostuv õhumüra

Läbi seinte kostuv õhumüra

Läbi seina kostevad valjuhäälsed vestlused, teleri heli või vali muusika on levinud probleem elamutes, hotellides, büroodes, koolides jne.

Läbi lagede kostuv müra

Läbi lagede kostuv müra

Lisaks seinetele levib müra ka läbi lagede. Läbi lagede levivat müra jaotatakse õhumüraks ja vahelae peal liikumisest tekkivat sammumüraks ehk löögimüraks.

Lagede mürapidavust suurendatakse kihiliste lae- ja põrandakonstruktsioonide ning põrandakatete abil.

Müra, mida ise tekitame

Müra, mida ise tekitame

Madala heliisolatsiooni korral naabrid häirivad meid ja vastupidi.

Sellises olukorras peame kontrollima heli mida tekitame: rääkima vaiksemalt, summutama laste mängu, lülitama vaiksemaks teleri või muusika.

Müra katusekorrusel

Müra katusekorrusel

Puuduliku heliisolatsiooniga katuslae korral kostab läbi nii vihma katuseplekile langemine kui ka transpordi poolt tekitatud liiklusmüra.

Dokumendid