Knauf Knauf

Vaheseinte heliisolatsioon

Weiter

Vaheseinte heliisolatsioon

Ruumide vahel õhuheli isoleerimine on hoonete projekteerimisel ja ehitamisel oluline. Mõõtmiseks tekitatakse heliseadmega ühes ruumis müra, mida mõõdetakse kõrval asuvas korteris või ruumis. Mida suurem on mõõtmistulemus detsibellides, seda parem on heliisolatsioon.

Olemasolevas hoones või ehitusplatsil teostatud mõõtmise tulemusena saadud õhuheli isolatsiooni indeksit tähistatakse lühendiga Rw ja väärtused esitatakse detsibellides dB.

Knaufi vaheseinte vihikutes W11 jne esitatud andmed on mõõdetud spetsiaalsetes kahest kambrist koosnevates laboriruumides ja neid väärtusi tähistatakse Rw.

Hoones teostatud mõõtmistulemus Rw on madalam kui laboratoorne Rw (umbes 4–7 dB), kuna õhuheli kandub ühest ruumist teise lisaks otse vaheseina läbimisele ka mööda külgnevate seinte, lagede ja põrandate pindasid, samuti läbi uste ning ventilatsiooni.

KARKASSVAHESEINTE JA MASSIIVVAHESEINTE VÕRDLUS

Kipsplaatide ehituse mitmekesisus loob ideaalsed tingimused heliisolatsiooniks omaette klassis. Õhukeste seina-, lae- ja põrandakonstruktsioonide abil, mis on konstrueeritud vastavalt vedrumassi põhimõttele, saavutab tõestatult kõrge heliisolatsiooni väärtusi. Meie vihikud näitavad teile seda mitmekesisust enam kui 100 lehel.

 • Kipsplaatvaheseinad

  - parem heliisolatsioon õhema paksuse ja väiksema kaalu korral

  - minimaalne müra edasikandumine külgnevatele konstruktsioonidele

  - isoleerib paremini kõrgeid sagedusi

  - tüüp: Knauf W112 CW66/116 mm

  - seina kaal: 55 kg/m²

  - seina paksus: 116 mm

  - heliisolatsiooniindeks R'w: 54 dB

  - konstruktsioon: profiilid CW66, kipsplaat KEK (2x12,5 mm)

  - mineraalvill TP115, paksus 66 mm

 • Massiivseinad

  - heliisolatsioon saavutatakse seina massi ja krohvikihtide abil

  - ühtlase struktuuri tõttu toimub heli ülekandumine teistele konstruktsioonidele.

  - vaatamata umbes 30% suuremale seina paksusele, on heliisolatsioon madalam.

  - keraamiline õõnesplokk

  - seina kaal: 122 kg/m²

  - seina paksus: 130 mm

  - heliisolatsiooniindeks R'w: 42 dB

HELIISOLATSIOONI LAHENDUSED SISESEINTELE

Metallkarkassvaheseinad

Kipsplaatkonstruktsioonide mürapidavust iseloomustavad peamiselt neli omadust:

- Mida rohkem on konstruktsioonis erinevaid kihte, seda parem on heliisolatsioon.

- Mida suurem on kipsplaatide tihedus, seda parem on heliisolatsioon.

- Karkassipostide vaheliste õõnsuse täitmine mineraalvillaga summutab heli.

- Mida suurem on vahe kipsplaatkatete vahel, seda parem on heliisolatsioon.

W111

Erikõva KEK Rw: 46 dB

Standardplaat Rw: 41 dB

Metallkarkassvahesein W112 plaatkattega

W112
Nõuded

Erikõva Blue Rw: 54 dB

Standardplaat Rw: 51 dB

Metallkarkassvahesein W115 plaatkattega

W115

Erikõva KEK Rw: 67 dB

Standardplaat Rw: 62 dB

Kipsplaatidega metallkarkassvaheseinte kohta leiab teavet vihikust W11.ee

Tehniline vihik w11.ee

MASSIIVSEINTE KATMINE KATTESEINTEGA

Metallkarkassil katteseinad

- Eelmises peatükis nimetatud neli omadust kehtivad samuti katteseinte kohta.

- Kipsplaatidega katteseinad on massiivseinte ja samalaadsete (nt palkseinad) seinte heliisolatsiooni parandamiseks.

Vooderkatted ja katteseinad töötavad efektiivselt otsese õhuheli leviku summutajatena.

Vanemates suurpaneelmajades on tihti korterite vaheliste betoonseinte Rw 49-53 dB.

Heliisolatsiooni parandamiseks sobib 5-8 cm paksune lahendus W623: paigaldada CD 60/27 profiilidest aluskarkass, kinnitada profiilid keskelt akustiliste U-klambritega taga asuva seina külge, täita 50 mm mineraalvillaga ja katta 12,5 mm erikõvade kipsplaatidega KEK. Nii saame heliisolatsiooni paranemise kuni 12 dB võrra (betoonseina 300-400 kg/m2 korral).

Paigaldusjuhised katteseinte kohta leiab vihikust Knauf W61.ee. Massiivseinte õhumüra isolatsiooni parandustegurid ΔRw leiab lehekülgedelt 11 – 13 ja kipsplaatseinte õhumüraisolatsiooni Rw koos katteseinaga leheküljelt 14.

Tehniline vihik W61.ee