Knauf Knauf

Fassaadide soojustamine

Fassaadimaterjalid - ilusad ja praktilised!

Fassaadist sõltub kogu hoone välimus. Fassaadi investeerides pikendate maja kasutusiga!

Weiter

Fassaadide soojustamine

Fassaad on hoone nähtav osa, mis loob esmamulje ja püüab möödujate tähelepanu. On oluline, et hoone oleks esteetiliselt ilus ja sobib ümbritseva arhitektuuriga. Kaunis fassaad näitab, et hoone on oskuslikult projekteeritud ja ehitatud. Fassaadide soojustamisel soojusisolatsioonisüsteemidega Knauf Termo Plus P ja Knauf Termo Plus M säästame kütmiseks kuluvat energiat, pikendame hoone kasutusiga ja suurendame hoone väärtust. Renoveeritud fassaadiga hoone on kaitstud ilmastiku negatiivse mõju eest ja ka aastate eest ehitatud hoone näeb välja veel aastaid uus ja ilus.

FASSAADIDE SOOJUSTAMINE

Kuidas hoonete välisseinu soojustada?

Paigalduse video meie YouTube kanalil:

https://www.youtube.com/watch?v=qmjI-sa9FzI&t

Fassaadi soojustamise 6 etappi

Etapp 1

Ettevalmistus

Kontrollida aluspinda, millele tuleb soojusisolatsioon paigaldada. Aluspind peab olema kindel, kuiv, sile, tolmuvaba ja puhas nakkumist vähendavatest ainetest. Kontrollige, kas olemasolevad värv ja vana krohv on pinnal kinni ning sobivad aluspinnaks või on vaja eemaldada.

Enne akende ümber töötamisega alustamist tuleb need kinni katta kaitsekiledega.

Vett imavat pinda tuleb kruntida süvakrundiga Knauf Tiefengrund või Knauf Stuck-Primer lahusega või Knauf Haftemulsion lahusega ja lasta kuivada vähemalt 12 tundi.

Ebatasasused (5 kuni 20 mm/m) seintel tuleb enne soojustusplaatide liimimist tasandada nt kleep-armeerimisseguga Klebespachtel M. Üle 20 mm ebatasasused tuleb tasandada sobiva krohviga või sobiva paksusega soojustusplaatide kleepimisega.

Etapp 2

Sokliprofiili paigaldamine

Määrake sokliprofiili kõrgus. Vajadusel loodida nt laserloodiga.

Sokliprofiil kinnitada tüüblite või betoonikruvidega tihedusega 3 tükki meetri kohta. Profiilides olevate piklike aukude abil saab profiil kõrgust reguleerida enne tüüblite lõplikku kinnitamist. Tüüblite või betoonikruvide ankurdussügavus peab olema vähemalt 6 cm.

Etapp 3

Isolatsiooniplaatide paigaldamine

Soojustusplaadid kinnitatakse liimsegu ja tüüblite abil.

Vahtpolüstüreenplaate (EPS-plaate) kinnitatakse liimseguga Knauf Kleber PM või liim-armeerimisseguga Knauf Klebespachtel P . Äär-punkt meetodi korral kanda plaadi keskele 3 pätsikest ja umbes 5x2 cm paksune seguriba ümberringi plaadi pinnale servade kõrval. Õiges koguses peale kantud segu peab katma vähemalt 40% isolatsiooniplaadi pinnast plaadi seina külge vajutamise järel. Seguga kaetud plaat tuleb paigaldada 10 minuti jooksul.

Soojustusplaadid vajutada seinale ühtlaselt. Kontrollida loodiga, kas plaatide pind on tasane.

Tasasele aluspinna korral võib soojustusplaatide pinnale kanda segu ka hammaskelluga.

Isolatsiooniplaadid tuleb paigaldada ridadena alt ülespoole tihedalt üksteise vastu. Plaadid paigutada nii, et jätkukohad ei satuks kohakuti. Seinte sise- ja välisnurkades tuleb plaadid hambumisega siduda. Vertikaalvuugid peavad olema üksteise suhtes vähemalt 15 cm nihkes. Akende ja uste ümber plaatide paigaldamisel jälgige, et avakülje joonele ei satuks plaatide vuuke, vaid oleksid avauste nurkadest vähemalt 10 cm kaugusel. EPS-plaatide vahelisi kitsaid vuuke võib täita ehitusvahuga.

Kui liimitakse halle grafiidisisaldusega vahtpolüstüreenplaate, tuleb neil liimseguga kaetavad pinnad lihvida spetsiaalse hõõrutiga karedaks või katta õhukese liimsegu kihiga. Edasine seguga katmine teostada nii nagu eespool kirjeldasime. Hallide isolatsiooniplaatide puhul on kõige parem kasutada spetsiaalset liimsegu - Knauf Neoporklebe r.

Mineraalvillast soojustusplaatide kinnitamiseks kasutada liimsegu Knauf Kleber PM või liim-armeerimissegu Klebespachtel M . Kanda kõigepealt sileda hõõrutiga õhuke kiht plaadi pinnale, siis siluda see plaatide külge, alles seejärel lisada liimsegu ja kammida ühtlaseks. Plaatide paigaldamisel ei tohi liimsegu sattuda plaatide vahele. Kõik tühimikud (üle 2 mm) tuleb täita isolatsioonimaterjalist lõigatud ribadega.

Pärast liimsegu tahkumist (1-2 päeva) saab väikeste ebatasasuste eemaldamiseks plaatide pinda siluda sobiva hõõrutiga. Pärast plaatide pinna lihvimist tuleb tolm hoolikalt eemaldada.

Etapp 4

Tüüblitega kinnitamine

Tüüblid paigaldatakse 1-3 päeva pärast soojustusplaatide liimimist enne armeerimiskihi paigaldamist. Tüübli pikkus määratakse järgmiselt: aluspinda vajalik süvistamise sügavus + olemasoleva krohvi paksus + isolatsioonikihi paksus koos liimseguga = tüübli pikkus. Soojusisolatsiooni tüüblite tihedus varieerub olenevalt soojustusmaterjalist, kõrgusest ja hoone asukohast ning on 4 kuni 12 tüüblit ruutmeetri kohta, hoone nurgatsoonides vähemalt 6 tüüblit m2.

Auk tüübli jaoks tuleb puurida risti aluspinnaga, puuri läbimõõt valitakse tüübli järgi. Tüüblite seina paigaldamisel on soovitatav kasutada plasthaamrit, et mitte kahjustada nende südamikku. Kahjustatud või deformeerunud tüübel eemaldatakse ja asendatakse uuega eelmise koha lähedale. Järele jäänud tühi auk täita isolatsioonimaterjalidega, mitte kleepseguga.

Lamellvillast plaatide kinnitamiseks kasutada tüüblitel 140 mm läbimõõduga taldrikuid.

Etapp 5

Pinna armeerimine

Armeerimiskihi tegemiseks EPS-plaatidele kasutada liim-armeerimissegu Knauf Klebespachtel P ja mineraalvilla peale liim-armeerimissegu Knauf Klebespachtel M .

Esmalt paigaldada armeerimissegu Knauf Klebespachtel P ja või Knauf Klebespachtel M abil hoone ja avade nurkadele nurga- ning servakaitseprofiilid. Ukse- ja aknaavade nurgakohtade kohale fassaadi pinnale paigaldada 45 kraadise nurga all vähemalt 20 x 35 cm suurusega armeerimisvõrgust tükid. Akna- ja ukseavade külgedele lisada aknaliiteprofiilid ja vajadusel ka armeerimiskangast ribad.

Armeerimissegu kanda pinnale hõõruti (või krohvimasina PFT G4) abil ja kammida segukammiga ühtlaseks. Paigaldada seguga pinnale armeerimisvõrk ja vajutada armeerimissegu sisse nii, et see jääks umbes 3 mm sügavusele aluspinnast armeerimiskihi soovitusliku paksuse 5 mm korral. Armeerimisvõrgud paigaldada külgedelt vähemalt 10 cm ülekattega.

Vajadusel kanda pinnale täiendavalt liimsegu ja siluda, kuni pinnal ei ole võrku näha.

Pinna löökidele vastupidavuse suurendamiseks võib paigaldada 2 kihti võrku. Kahes kihis armeerimine peab toimuma 24 tunni jooksul.

Etapp 6

Viimistluskrohviga katmine

Enne polümeerse viimistluskrohvi ( Conni S ) pealekandmist tuleb armeeritud pind kruntida vahendiga Knauf Putzgrund Fassade . Toonitud viimistluskrohvi ( Conni S ) jaoks on soovitav ka Knauf Putzgrund Fassade toonida samasse värvitooni. Viimistluskrohvi saab peale panna alles pärast krunditud pinna täielikku kuivamist, mitte varem kui 12 tunni pärast, mis sõltub ka ümbritsevast temperatuurist ja õhuniiskusest. Enne kasutamist segada ämbri sisu läbi ja kanda pinnale ühtlaselt pintsli või värvirulliga, kuni kogu pind on kaetud.

Värskelt valminud mineraalkrohvi ei pea kruntima. Kui pind on muutunud tolmuseks ja liiga kuivaks, siis kasutada krunti Knauf Putzgrund Fassade .

Viimistluskrohvi pealekandmine koosneb kahest etapist. Roostevabast terasest kellu abil paigaldada pinnale viimistluskrohv selle tera paksuselt, teises etapis luuakse krohvi pinnale PVC-hõõrutiga selle muster.

Mineraalse viimistluskrohvi Strukturputz pind hõõrutakse ühtlaseks ringjate liigutustega. Mineraalne viimistluskrohv Dekorputz on vertikaalsetete triipudega mustri tegemiseks näiteks hõõrutiga ülevalt alla. Mineraalne viimistluskrohv tuleb alati üle värvida.

Värskelt krohvitud pinda tuleb kaitsta vähemalt 2 ööpäeva fassaadivõrguga päikese ja tuule poolt põhjustatava kiire kuivamine eest.

Niiskuskindluse parandamiseks ja seeläbi seente ning vetikate tekke vältimiseks sobib hübriidkrohv Knauf MineralAktiv Scheibenputz , mis sisaldab lisandeid, mille tõttu pind on võrreldes tavaliste viimistluskrohvidega kuivem.

Etapp 7

Värvimine

Värvimise jaoks peab viimistluskrohv olema kuiv ja puhas. Värvida võib rulli, pintsli või värvipritsiga. Enne värvi pealekandmist tuleb ämbrite sisu korralikult läbi segada. Värv tuleb kanda pinnale ühtlaselt. Valget mineraalkrohvi tuleb värvida vähemalt 2 korda, toonitud viimistluskrohvi peale piisab 1-2 värvikihist. Järgmise kihi saab peale kanda mitte varem kui 8–12-tunnise kuivamisaja järel.

Valida saab järgmiste fassaadivärvide vahel:

Knauf Silikonharz EG Farbe - spetsiaalselt mineraalsete viimistluskrohvide katmiseks ühe- või kahekordse värvimisega mõeldud silikoonvaigul põhinev fassaadivärv. Vajadusel võib esimese kihi värvimisel värvile lisada kuni 10% vett.

Knauf Autol - isepuhastuva efektiga silikoonvaik-fassaadivärv. Kuna selle värvkatte pinnale tolmu haardumine on oluliselt väiksem, siis selle pesevad pinnalt maha sademed. Uuele mineraalsele õhekrohvile kantakse Knauf Autol ilma kruntimata pärast piisavat ooteaega (vähemalt 7 päeva).

Knauf Faserfarbe - armeeriv silikoonvaik-fassaadivärv, mis täidab juus- ja kahanemispraod. Väga hea veeauru läbilaskvusega, hästi hüdrofoobne ja kuivab ilma pingestumata. Värvi pind jääb kuivades kaunilt mineraalne ja matt.

Knauf Fassadol TSR - optimeeritud peegeldumisvõimega, difusioonile avatud, stabiilse värvitooniga ja hästi kattev silikooniga tugevdatud matt fassaadivärv. Sobib ideaalselt teiseks värvikihiks valge mineraalse ja orgaanilise sideainega krohvisüsteemile, mis on värvitud tumeda värviga, mille heledusaste on < 20.

Knauf MineralAktiv Fassadenfarbe - mineraalne fassaadivärv hübriidsideaine baasil, millele ei ole lisatud pehmendit, säilitusaineid ja lahusteid. Pinnalt niiskuse kiirema kuivamise tõttu kaitseb väga hästi vetikate ja seente eest ning annab pinnale kauni mineraalse ilme.

Olulisi näpunäiteid vigade ennetamiseks

Allpool soovitusi fassaadi soojustamisel vigade ennetamiseks, et vältida varjatud defekte:
Kasutada soojustussüsteemi Termo Plus P või Termo Plus M kuuluvaid tooteid.
Tagada töötamise ja pinnale kantud kihtide kuivamise ajal temperatuur üle +5 ºC.
Vältida fassaadivilla märjaks saamist.
Paigaldada plaadi keskel asuvad tüüblid nii, et läbistaksid ka soojustusplaadi all oleva segu.
Teha armeerimiskiht piisava paksusega ja paigaldada võrk õige sügavusega.
Valida sobivad aknaplekid, paigaldada vajaliku kaldega ning veetihedalt.
Kaitsta päikese ja tuule poolt pindade kiiret kuivamist või sademete poolt maha pesemist.

Tooted